NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


AKTUALNOŚCI
Ołtarzew: Wiadomości PDF Drukuj Email

Sympozjum Naukowe na UKSW

18 listopada 2017 roku dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, uczestniczyło w sympozjum naukowym pt. Tomizm Konsekwentny. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sympozjum zostało zadedykowane prof. Mieczysławowi Gogaczowi z okazji 91. rocznicy jego urodzin.

O godz. 15.00 prof. dr hab. Artur Andrzejuk przywitał zebranych gości oraz Solenizanta. Po krótkim wprowadzeniu została zaproszona do wygłoszenia pierwszej prelekcji prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka. Pani Profesor przybliżyła słuchaczom arystotelesową koncepcję filozofii pierwszej jako teologii. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia zagadnienia teologii filozoficznej. Następnie skupiła się na opisie tego, jak niektórzy filozofowie przez rozważanie początku świata, jego „zasady” (gr. arché, łac. principium), dochodzili do pojęcia bytu transcendentnego. Przechodząc do Arystotelesa wyjaśniła, iż jego teologia w dużej mierze była oparta na aksjomatach. Z wszechobecnego ruchu dochodzi się do przyczyny, która jest pierwsza w porządku bytowania, ostatnia zaś w porządku poznawania. Jest nią Absolut (tzw. pierwszy nieruchomy Poruszyciel). Tak więc filozofia pierwsza, jako teologia Stagiryty, zmierza ku temu, co transcenduje rzeczywistość postrzeganą za pomocą zmysłów. Między innymi jemu – Arystotelesow – zawdzięczamy definicję teologii, jako wiedzy o transcendencji.

Więcej…
 
Ołtarzew: Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej PDF Drukuj Email

Nawiedzenie ikony Matki Bożej Częstochowskiej w pallotyńskiej wspólnocie w Ołtarzewie odbyło się 16 i 17 listopada 2017 r. Ikonę, która od 7 marca 1963 r. wędruje po klasztorach i domach zakonnych męskich, poświęcił Stefan kardynał Wyszyński w kaplicy domu prymasowskiego w Warszawie.

Ks. Jacek Smyk SAC, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie, wraz z delegacją alumnów przywiózł Ikonę z domu Zgromadzenia Krwi Chrystusa. Przed gmachem seminarium ustawili się alumni, bracia, księża, siostry oraz świeccy, trzymając w dłoniach zapalone świece, aby powitać obraz nawiedzenia. JM ks. Mirosław Mejzner SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wypowiedział słowa powitania Matce, która przybyła nawiedzić swoje dzieci. Następnie alumni wnieśli Ikonę do kościoła seminaryjno-parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów. Ksiądz Rektor oddał wspólnotę ołtarzewską w opiekę Matki Bożej Częstochowskiej.

Modlitwę różańcową i rozważania tajemnic radosnych poprowadził ks. Przemysław Podlejski SAC, wicerektor ołtarzewskiej wspólnoty.

Więcej…
 
Ołtarzew: Konferencja pt.: Biblia a kultury PDF Drukuj Email

W dniach 13 i 14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: The Bible and Cultures (Biblia a Kultury). W każdym z tych dni miały miejsce trzy sesje, podczas których naukowcy z różnych zakątków świata odczytywali swoje referaty na tematy związane z Pismem Świętym.

Wykład otwierający dzień pierwszy konferencji został wygłoszony przez kardynała Luisa Antonia Tagle z Manili (Filipiny). Dotyczył on roli Słowa Bożego w życiu parafii. Mówił m.in. o tym, że Kościół, a więc także parafia, opiera się na trzech filarach: Słowie Bożym, sakramentach i posłudze miłosierdzia, z których żadnego nie może zabraknąć. Mówił także, iż głoszenie Słowa, czyli osobiście doświadczonego i przeżytego spotkania z Jezusem, staje się fundamentem komunii i misji w Kościele.

Więcej…
 
Ołtarzew: Spotkanie z prof. Peterem Rainą PDF Drukuj Email

Spotkanie z prof. Peterem Rainą odbyło się 7 listopada 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołarzewie. Historyk opowiedział m.in. o arcybiskupie Bronisławie Dąbrowskim FDP.

Prymas sam przywoził mi materiały, aby pisać o Polsce – powiedział prof. Raina, który zachwycił się postacią Prymasa, od kiedy po raz pierwszy usłyszał Jego kazanie. Prelegent w pierwszej części przemówienia przybliżył historię Kościoła w Polsce od 1945 r. Mówił o arcybiskupie Dąbrowskim jako emisariuszu Prymasa. Po wykładzie zebrani zobaczyli film zrealizowany przez orionistów z okazji 100. rocznicy urodzin Biskupa. W drugiej części spotkania był czas na pytania, z których wywiązała się interesująca dyskusja.

kl. Dominik Gaładyk SAC, kl. Paweł Zajcew SAC

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Secured by Siteground Web Hosting