NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Ołtarzew: Jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy agend Zarządu Prowincjalnego PDF Drukuj Email

W dniach 11-12 października br. odbył się w Ołtarzewie jesienny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy agend działających przy Zarządzie Prowincjalnym. Spotkanie rozpoczęło się krótką modlitwą, po której zabrał głos ks. prowincjał Adrian Galbas SAC. W swoim wystąpieniu ks. Prowincjał przedstawił obecną sytuację w WSD w Ołtarzewie, która – z uwagi na wciąż zmniejszającą się liczbę alumnów – prowokuje pytanie o przyszłość pallotyńskiego Alma Mater. Ponadto zwrócił uwagę na potrzebę większego zaangażowania się w pracę z młodzieżą w powierzonych nam parafiach. Następnie ks. Kamil Wolan SAC (sekretarz ds. apostolstwa oraz dyrektor PODP) przedstawił inicjatywy podjęte przez sekretariat ds. apostolstwa, koncentrując się na podsumowaniu tegorocznego Pallotyńskiego Spotkania Młodych, które miało miejsce w Ołtarzewie pod koniec wakacji.

Kolejnym punktem programu Zjazdu była msza św.. W jej celebracji uczestniczyli także Współbracia należący do Prowincji Chrystusa Króla, którzy również 11 i 12 października przeżywali w Ołtarzewie Zjazd Rektorów, Proboszczów, Sekretarzy agend Zarządu swej prowincji. Eucharystii przewodniczył ks. prowincjał Adrian Galbas SAC, a homilię wygłosił ks. Mirosław Mejzner SAC – rektor WSD w Ołtarzewie. Homilista, nawiązując do liturgii słowa, mówił m.in. o tym, jak ważna jest troska o pallotyński dom, o relacje, które tworzymy między sobą. Zwrócił także uwagę na potrzebę wzajemnej za siebie odpowiedzialności.

Sesja popołudniowa – wspólna dla obu prowincji – rozpoczęła się wykładem Przewodniczącego Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Odnowy w Duchu Świętym ks. Sławomira Płusy na temat: „Wspólnoty charyzmatyczne – wyzwanie duszpasterskie”. Gość Zjazdu mówił o konieczności otwierania się na przyjmowanie darów Ducha Świętego, zaznaczając, iż bez odnowienia własnego życia duchowego (bez przeżycia „chrztu w Duchu Świętym”) niemożliwe jest prowadzenie ewangelizacji. Zwrócił on także uwagę na pewne niebezpieczeństwa zagrażające wspólnotom charyzmatycznym, jakimi są m.in.: elitaryzm, koncentrowanie się na emocjonalnym przeżywaniu wiary, brak posłuszeństwa przełożonym. Ważna jest w Kościele – mówił ks. Sławomir Płusa – zarówno posługa św. Pawła jak i św. Piotra, a więc wymiar charyzmatyczny i hierarchiczny wspólnoty Ludu Bożego. Po swym wystąpieniu prelegent odpowiadał na skierowane do niego pytania.

Dalsza cześć sesji popołudniowej przebiegła oddzielnie, tj. w ramach spotkań w prowincjach. Na zaproszenie administratora prowincjalnego ks. Piotra H. Jankowskiego SAC przybył p. Grzegorz Templin, który wygłosił prelekcję na temat obowiązków, jakie spoczywają na przełożonych w zakresie: prowadzenia dokumentacji budynków, konieczności przeprowadzania okresowych przeglądów instalacji elektrycznych, wodnych, przeciwpożarowych itp. Uczestnicy Zjazdu mieli także okazję, aby uzyskać od specjalisty odpowiedź na nurtujące ich pytania, dotyczące prawidłowego administrowania budynkami.

Wieczorem pierwszego dnia Zjazdu uczestnicy wzięli udział w uroczystym poświęceniu tablicy ku czci wieloletniej dobrodziejki WSD w Ołtarzewie, śp. Hildegardy Müller (Dahlem, Niemcy). Poświęcenia tablicy, zainstalowanej na ścianie nowopowstającego łącznika domu rekolekcyjnego, dokonał ks. arcybiskup Tadeusz Wojda SAC. Oprócz Metropolity Białostockiego gościem podczas kolacji, a także późniejszej wspólnotowej rekreacji, był ks. arcybiskup Henryk Hoser SAC.

W drugim dniu Zjazdu, podczas porannych obrad, ks. Mirosław Lewandowski SAC, pełniący funkcję sekretarza ds. misji, zapoznał uczestników z pracami podejmowanymi przez sekretariat. Przybliżył on także sytuację parafii w Meksyku, zaistniałą po niedawnym trzęsieniu ziemi. Następnie gościem spotkania był arcybiskup Tadeusz Wojda SAC, który podzielił się z uczestnikami pierwszymi doświadczeniami swej pasterskiej posługi w Archidiecezji Białostockiej. Potem głos zabrał sekretarz ds. formacji – ks. Przemysław Podlejski SAC. Zapoznał on współbraci z programem formacji stałej na rok 2017-2018. Następnie ks. Marek Chmielniak SAC podsumował przebieg Kongresu ZAK, który odbył się w Konstancinie  w dniach 22-24 września br. Ponadto przedstawił on inicjatywy podejmowane w ramach wspólnot ZAK. Kolejnym gościem spotkania był ks. Slavomir Peklanský SAC, który przybliżył uczestnikom pracę współbraci w Czechach, zwracając się jednocześnie z prośbą o wsparcie materialne podejmowanych przez nich wyzwań. Ks. Wojciech Więcław SAC poprosił uczestników Zjazdu o nadsyłanie do Zarządu Prowincjalnego materiałów, które pomogą przygotować album, mający się ukazać w związku z przyszłorocznym jubileuszem dwudziestopięciolecia istnienia prowincji.

Na zakończenie Zjazdu ks. prowincjał Adrian Galbas SAC podał kilka komunikatów oraz zapowiedział, że następny Zjazd Rektorów, Proboszczów i Sekretarzy agend Zarządu Prowincjalnego odbędzie się w Częstochowie w kwietniu przyszłego roku. Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem Księdza Prowincjała. Następnie uczestnicy Zjazdu wzięli udział w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w WSD w Ołtarzewie.

ks. Przemysław Podlejski SAC

 
Secured by Siteground Web Hosting