NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Warszawa: Kolejny współbrat doktorem PDF Drukuj Email

Z radością informuję, że absolwent ITA/CTA, ks. dr Józef Zabłocki SAC obronił rozprawę doktorską na temat: „POSŁANNICTWO I DUCHOWOŚĆ KAPELANA SZPITALNEGO W ŚWIETLE LITERATURY TEOLOGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II”, Warszawa 2017, ss. 370. Promotorem był ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC, a recenzentami: ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki UAM i ks. dr hab. Jarosław Lipniak PWT we Wrocławiu. Obrona odbyła się 6 marca 2017 roku na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie. Doktorant w sposób właściwy metodologicznie rozpoczyna omawianie problemu od biblijnych podstaw kapłaństwa w Starym Testamencie, kapłańskiej funkcji Chrystusa i posługi Apostołów. W monografii doktorskiej ks. J. Zabłockiego znajdujemy następnie omówienie tożsamości posługi kapłańskiej, zgodnie z którą kapłan powinien być świadkiem miłości Boga i realizatorem zbawczego dzieła Jezusa, powierzając się kierowaniu Ducha Świętego. Autor prezentuje istotne funkcje w posługiwaniu kapelana szpitalnego: posługę słowa, sprawowanie sakramentów i duszpasterską miłość wobec osób szczególnie potrzebujących pomocy. Z uwagi na specyficzny charakter posługi kapelana szpitalnego wyjątkową uwagę kieruje na sprawowanie sakramentu chorych, zaznaczając, że z natury tego sakramentu wypływa wprost jego charakter służebny, który wymaga od szafarza sakramentu wyjątkowej delikatności, skupienia i miłości zorientowanej na pomoc potrzebującemu. Ks. Zabłocki mocno podkreśla, że z posługą kapłana szpitalnego są złączone określone cechy duchowości, zwłaszcza zjednoczenie z Bogiem na modlitwie, uporządkowane sprawowanie i korzystanie z sakramentów świętych oraz kierowanie się w życiu radami ewangelicznymi.

Pozytywnie odebrano włączenie przez autora monografii maryjnego wymiaru duchowości kapłańskiej, a także wskazanie na postać św. Józefa, który w litanii ku Jego czci nazwany jest nadzieją chorych i patronem umierających. Zauważono też, że analiza posługi kapelana szpitalnego, którą na terenie Niemiec bardzo gorliwie pełni autor pracy, została zaprezentowana w kontekście bardzo obszernej literatury, zarówno polskiej, jak również obcojęzycznej, zasadniczo ograniczonej do okresu po Soborze Watykańskim II. Całość rozprawy nie tylko recenzenci, lecz także członkowie Komisji Wydziałowej, ocenili pozytywnie i postanowili jednogłośnie skierować do Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uprzejmą prośbę, o dopuszczenie ks. Józefa Zabłockiego do dalszego etapu przewodu doktorskiego oraz uznania jego dorobku za podstawę do nadania mu stopnia naukowego doktora nauk teologicznych. Stopień taki został nadany 20 marca 2017 roku, w liturgiczną uroczystość wielkiego patrona nowego doktora, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Ufamy, że ten doktorat zmobilizuje wszystkich doktorantów Centrum Teologii Apostolstwa „Pallottianum” w Ołtarzewie, do sprawnego zwieńczenia swoich badań naukowych. Zachęcamy do tego zwłaszcza tych, którzy już od kilku lat mają wszczęte przewody doktorskie. Jest to o tyle ważne, że Rada Wydziału zbyt dawno wszczęte przewody doktorskie ma zamiar anulować, o czym zainteresowani absolwenci studiów doktoranckich, którzy być może już zapomnieli o konieczności zwieńczenia przewodu doktorskiego publiczną obroną rozprawy, zostaną powiadomieni urzędowym pismem Dziekana Wydziału. Prawdopodobnie wspomniani doktoranci będą mieli wyznaczony ściśle określony czas na dokończenie rozprawy.

ks. Marian Kowalczyk SAC

 
Secured by Siteground Web Hosting