NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości PDF Drukuj Email

Sympozjum Naukowe na UKSW

18 listopada 2017 roku dwóch alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, uczestniczyło w sympozjum naukowym pt. Tomizm Konsekwentny. Spotkanie zostało zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sympozjum zostało zadedykowane prof. Mieczysławowi Gogaczowi z okazji 91. rocznicy jego urodzin.

O godz. 15.00 prof. dr hab. Artur Andrzejuk przywitał zebranych gości oraz Solenizanta. Po krótkim wprowadzeniu została zaproszona do wygłoszenia pierwszej prelekcji prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka. Pani Profesor przybliżyła słuchaczom arystotelesową koncepcję filozofii pierwszej jako teologii. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia zagadnienia teologii filozoficznej. Następnie skupiła się na opisie tego, jak niektórzy filozofowie przez rozważanie początku świata, jego „zasady” (gr. arché, łac. principium), dochodzili do pojęcia bytu transcendentnego. Przechodząc do Arystotelesa wyjaśniła, iż jego teologia w dużej mierze była oparta na aksjomatach. Z wszechobecnego ruchu dochodzi się do przyczyny, która jest pierwsza w porządku bytowania, ostatnia zaś w porządku poznawania. Jest nią Absolut (tzw. pierwszy nieruchomy Poruszyciel). Tak więc filozofia pierwsza, jako teologia Stagiryty, zmierza ku temu, co transcenduje rzeczywistość postrzeganą za pomocą zmysłów. Między innymi jemu – Arystotelesow – zawdzięczamy definicję teologii, jako wiedzy o transcendencji.

Drugą prelekcję wygłosiła mgr Bożena Zawada, laureatka konkursu im. prof. dr. hab. Mieczysława Gogacza – za najlepszą pracę magisterską poświęconą św. Tomaszowi z Akwinu. Tytuł jej pracy jest następujący: Koncepcja duszy ludzkiej w De spiritualibus creaturis św. Tomasza z Akwinu. Podczas wystąpienia zostały poruszone treści takie jak: pojęcie duszy w antropologii filozoficznej Akwinaty, jej relacji w stosunku do ciała oraz to, co sprawia, że dusza ludzka jest nieśmiertelna. W sposób syntetyczny została omówiona problematyka relacji istoty do istnienia w myśli Doktora Anielskiego. Podsumowując swój wykład mgr Zawada stwierdziła, że dzieło De spiritualibus creaturis jest mądrością i domaga się dalszych badań. Problematyka, która została przedstawiona w dziele Akwinaty, może być na początku niezrozumiała, ale przy wnikliwym studiowania oraz zestawieniu z innym dziełami, ewidentnie przyczyni się do lepszego zrozumienia myśli wielkiego filozofa. Tym bardziej, że filozofia św. Tomasza z Akwinu jest rzeczywistością, za którą warto podążać.

Trzecią, a zarazem ostatnią prelekcję, wygłosił mgr David M. Newcomen ze Stanów Zjednoczonych. Wykład mgr. Newcomena dotyczył antropologii filozoficznej, a mianowicie prawdy o ludzkiej seksualności w ujęciu Karola Wojtyły. Prelegent podzielił się z uczestnikami sympozjum swoją historią, w której zaznaczył powód wybrania tego tematu. Podkreślił, że etyka Karola Wojtyły skierowała jego oczy na twórczość św. Tomasza z Akwinu. W jego Sumie Teologii odnalazł rozwiązania na teoretyczne problemy w duchu Ewangelii. Na koniec wystąpienia Amerykanin stwierdził, że filozofia Tomasza i jego metafizyka, to jest droga, na którą trzeba powrócić.

Po części przeznaczonej na prelekcje miała miejsce część nieformalna, podczas której można było osobiście porozmawiać z Solenizantem oraz innymi filozofami, którzy przybyli na sympozjum, aby m.in. wyrazić swoją wdzięczność oraz podziękowania prof. dr. hab. Mieczysławowi Gogaczowi, za jego twórczy wkład w rozwój filozofii tomistycznej.

kl. Maksim Bolandz SAC, kl. Andrzej Chołuj SAC

* * * * *

Spotkanie z diakonem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego

22 listopada 2017 r., w ramach zajęć z języka angielskiego, alumni mogli uczestniczyć w spotkaniu z gościem z Egiptu – Cyrylem Gamalem, diakonem Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Diakon Cyryl przyleciał do Polski prosto z Egiptu, a spotkanie zostało zaaranżowane dzięki uprzejmości p. Justyny Jonatowskiej, lektorki j. angielskiego, a także przy współudziale jej męża. Diakon przedstawił pokrótce, przy pomocy prezentacji multimedialnej, historię chrześcijan Egiptu, czyli Koptów, których on jest przedstawicielem. Odpowiadał także chętnie na pytania słuchaczy. Była to dobra okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawych faktów na temat egipskiego Kościoła, o którym stosunkowo rzadko i niewiele się słyszy w Europie. Diakon Cyryl zdołał ukazać w zarysie piękno i bogactwo koptyjskiej kultury, wiary, liturgii. Nazwał też zebranych alumnów braćmi oraz wyraził pragnienie, podzielane zresztą przez zebranych, aby Kościoły jeszcze za naszego życia na powrót połączyły się w jedno.

kl. now. Michał Jaworowski

 
Secured by Siteground Web Hosting