NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Ołtarzew: Konferencja pt.: Biblia a kultury PDF Drukuj Email

W dniach 13 i 14 listopada 2017 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: The Bible and Cultures (Biblia a Kultury). W każdym z tych dni miały miejsce trzy sesje, podczas których naukowcy z różnych zakątków świata odczytywali swoje referaty na tematy związane z Pismem Świętym.

Wykład otwierający dzień pierwszy konferencji został wygłoszony przez kardynała Luisa Antonia Tagle z Manili (Filipiny). Dotyczył on roli Słowa Bożego w życiu parafii. Mówił m.in. o tym, że Kościół, a więc także parafia, opiera się na trzech filarach: Słowie Bożym, sakramentach i posłudze miłosierdzia, z których żadnego nie może zabraknąć. Mówił także, iż głoszenie Słowa, czyli osobiście doświadczonego i przeżytego spotkania z Jezusem, staje się fundamentem komunii i misji w Kościele.

Kolejni prelegenci mówili między innymi o roli Pisma Świętego w kulturze i tradycji europejskiej, poczynając już od czasów przedchrześcijańskich aż po dziś dzień (ks. prof. Waldemar Chrostowski), o Lectio Divina (ks. prof. Séamus O’Connel), o konieczności i znaczeniu oparcia na Słowie Bożym całej działalności duszpasterskiej w Kościele (prof. Thomas P. Osborne), a także o tym, jak Biblia jest przeżywana i wykorzystywana w tak egzotycznym i zróżnicowanym kraju jak Indie (ks. Sagaya John). Był też wykład pewnej siostry zakonnej z Libanu, mówiącej po francusku (s. dr Yara Matta), dotyczący miejsca męczeństwa w mentalności i kulturze Bliskiego Wschodu, w oparciu o tekst 6 i 7 rozdziału Drugiej Księgi Machabejskiej. Na koniec była mowa o roli i problemach tłumaczeń biblijnych w ewangelizacji misjonarskiej i o inkulturacji wiary (o. dr hab. Wojciech Kluj OMI), a także o postaci Hioba i jej roli w polskiej literaturze o Holokauście (dr hab. Jakub Slawik).

Dzień drugi rozpoczął się wykładem brazylijskiego biskupa Jacinto Bermanna dotyczącym sposobu popularyzacji Biblii w Ameryce Południowej. Potem biskup David Walker z Australii, przybliżył słuchaczom trudną sytuację Kościoła katolickiego na tamtym kontynencie oraz o roli, jaką ma do odegrania w owych warunkach poznawanie Jezusa poprzez czytanie i modlitewne przeżywanie (a nie tylko intelektualną znajomość) Słowa Bożego, a następnie wprowadzanie tegoż poznania w życie przez pokorną służbę na wzór Chrystusa. Sesja ta zakończyła się wykładem biskupa Mathieu Madega Lebouakehan z Gabonu nt. apostolatu biblijnego w Afryce i jego roli tamże.

Kolejną sesję otworzył wykład prof. Francisa Daousta, człowieka świeckiego z Kanady, który opisał trudności, z jakimi spotyka się apostolat biblijny we francuskojęzycznej części tamtego kraju, a także w jaki sposób i za pomocą jakich inicjatyw są one rozwiązywane. Następnie inna osoba świecka, dr Barbara Strzałkowska z UKSW, opowiedziała o roli, jaką pełni Biblia w kontekście pielgrzymek do Ziemi Świętej. Prelegentka podkreślała m. in. wartość czytania Słowa Bożego przed pielgrzymką (jako przygotowanie), w jej trakcie (np. w miejscach opisanych w Piśmie Świętym) oraz po niej (z nowym spojrzeniem, w świetle doświadczeń uzyskanych podczas niej). Ostatnim prelegentem w tej sesji był o. dr hab. Waldemar Linke CP, który mówił o znaczeniu apostolatu biblijnego ludzi świeckich na przykładzie Bractwa Słowa Bożego.

Ostatnia sesja odbyła się całkowicie po polsku. Pierwszy wykład, wygłoszony przez ks. mgr. Kamila Leszczyńskiego SDS, dotyczył serii obrazów przedstawiających życie Jezusa, ale w kontekście kultury północnokameruńskiego plemienia Mafa. Na tych obrazach jest On przedstawiony jako Afrykańczyk pośród ludzi z tego plemienia, w scenach typowych dla ich życia. Przy okazji został wspomniany wkład pallotynów w ewangelizację Kamerunu. Następny prelegent, o. prof. Jarosław Różański OMI, mówił o wkładzie polskich misjonarzy w tłumaczenie Biblii na języki lokalne, na przykładzie zambijskiego plemienia Gidar. O. Różański wskazał na trudności, z jakimi musieli borykać się misjonarze, ale także na doniosłe znaczenie, jakie przetłumaczenie Biblii (na razie Nowego Testamentu) ma dla rozwoju kultury tego plemienia. Ostatni wykład, o. dr hab. Tomasza Szyszki SVD, dotyczył działalności translatorskiej misjonarzy w Ameryce Środkowej w XVI wieku, którzy, pomimo sprzeciwów Inkwizycji, skutecznie tłumaczyli fragmenty Pisma Świętego na języki lokalne, na użytek m. in. katechetyczny czy liturgiczny (zakaz cofnięto dopiero pod koniec XVIII wieku).

Konferencja pozwoliła uczestnikom zobaczyć szerokie horyzonty i liczne formy apostolatu biblijnego w różnych miejscach i społecznościach świata, z całą różnorodnością ich realiów. Pomogła także zaznajomić się lepiej z trudnościami, na jakie napotyka popularyzacja Pisma Świętego w różnych regionach, jak również ze sposobami, w jakie poszczególne grupy je pokonują. Dała także możliwość, aby lepiej uświadomić sobie znaczenie funkcji, jaką Słowo Boże pełni w działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej oraz w całym chrześcijańskim życiu.

kl. now. Michał Jaworowski

 
Secured by Siteground Web Hosting