NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Ołtarzew: Wiadomości PDF Drukuj Email

Rekolekcje w Konstancinie-Jeziornie

W dniach od 20 do 22 marca 2017 r., w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornie, odbyły się rekolekcje wielkopostne z udziałem dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum). Wzięło w nich udział około setki młodych. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: młodsza grupa (dzieci szkoły podstawowej) prowadzona była przez alumnów: Jana Jabłuszewskiego SAC (III), Łukasza Sobolewskiego SAC (III) i Marka Więcha SAC (II) – zgłębiała czym jest post, modlitwa i jałmużna. Grupa z gimnazjum i liceum przyglądała się podstawowym „pokarmom” chrześcijanina: modlitwie, sakramentowi pokuty i Eucharystii. Tematy te pomagali zrozumieć alumni: Szymon Pakuła SAC (IV) i Wojciech Winek SAC (V) – odpowiedzialny za przeprowadzenie rekolekcji. Ostatniego dnia celebrowana była msza św. dla uczestników. Odprawiał ją ks. Wiesław Lenart SAC. Rekolektanci mieli okazję skorzystania tego dnia z sakramentu pokuty i pojednania.

kl. Wojciech Winek SAC

* * * * *

Rekolekcje w Magdalence

W tych samych dniach alumni pallotyńskiego seminarium prowadzili rekolekcje w szkołach katolickich w Magdalence. Głównymi prowadzącymi byli alumni: Maciej Krzywiński SAC (V), Marcin Majewski SAC (V) oraz Michał Owczarz SAC (III). Tematami poruszanymi podczas nauk rekolekcyjnych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum były: Dekalog, wolność, niewolnictwo i wędrówka duchowa. Pomocnikami byli alumni 4 roku: Jarosław Dragan SAC, Pavel Dremo SAC, Dominik Gaładyk SAC, Łukasz Peterwas SAC, Józef Vali SAC, a także współbracia z roku 3: Ruslan Petskeliun SAC, Pavel Zaitsau SAC. Przed zakończeniem rekolekcji alumni prowadzili nabożeństwo pokutne w kościele parafialnym, natomiast po nim uczestnicy rekolekcji uczestniczyli we mszy św. sprawowanej przez ks. Łukasza Czublę.

* * * * *

Spotkanie z misjonarzem

Grupa misyjna Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego spotkała się 5 kwietnia 2017 r. z ks. Stanisławem Skuzą SAC, misjonarzem na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Misjonarz celebrował Eucharystię w kaplicy seminaryjnej p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu, w której uczestniczyli członkowie grupy misyjnej WSD SAC.

Kościół katolicki jest od początku misyjny – powiedział ks. Skuza. Homilista dodał: Także nasze Stowarzyszenie ma ducha misyjnego.

Ks. Skuza podzielił się także swoimi doświadczeniami z miejsca posługiwania, historią pallotyńskiej pracy na Wybrzeżu Kości Słoniowej i wskazał, że kolejne lata służby w tym miejscu pokazują, że nie da się budować doczesnej społeczności bez sprawiedliwości i prawdy.

Po mszy św. i wspólnym zdjęciu, alumni rozmawiali z misjonarzem o jego posłudze poza granicami Polski. Był to czas braterskiego spotkania i budzenia wrażliwości misyjnej.

Ks. Stanisław Skuza SAC – pallotyn. Święcenia kapłańskie przyjął 9 maja 1991 r. przez posługę J.E. księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce. Od ponad 24 lat pracuje na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Jest pierwszym radcą Delegatury Matki Bożej Pokoju na WKS, a także rektorem Bazyliki Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro.

* * * * *

Pogrzeb śp. Ireny Skibińskiej

Pogrzeb śp. Ireny Skibińskiej, mamy ks. Tomasza Skibińskiego SAC – wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się 6 kwietnia 2017 roku o godzinie 11.00. Mszy św. pogrzebowej w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Kołdrąbiu (diecezja gnieźnieńska) przewodniczył syn zmarłej. Doczesne szczątki zmarłej zostały pogrzebane na miejscowym cmentarzu.

Homilię wygłosił ks. Józef Targosz SAC, wykładowca języka łacińskiego i greckiego w pallotyńskim seminarium.

Nikomu nie jest łatwo stąpać po tajemnicy śmierci. Wywołuje ona ból, łzy… – powiedział ks. Targosz. Homilista dodał: Choć wiemy, że śmierć jest wpisana w ludzkie życie, to jednak to życie jest wielką radością. Stając przy trumnie mamy spojrzeć ponad to, co ludzkie, a patrzeć oczyma wiary dosięgającymi tajemnicy Boga.

Mówiąc o krzyżu stawianym na grobie, ks. Targosz powiedział, że wyraża on wiarę w zmartwychwstanie. Każdy bowiem grób w optyce grobu Chrystusa, zawiera nadzieję zbawienia.

Była człowiekiem autentycznej wiary. Żegnamy ją z miłością. Ona bowiem umiłowała rodzinę, Kościół, kapłanów – mówił kaznodzieja – i jest przykładem budowania życia na nieprzemijających wartościach.

Wśród koncelebransów znaleźli się m.in.: ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla SAC, ks. Adam Kamizela SAC, I radca Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC, ks. Waldemar Pawlik SAC, I radca Prowincji Chrystusa Króla SAC i rektor pallotyńskiej Alma Mater, ks. Waldemar Graczyk, kierownik katedry historii średniowiecza w Instytucie Nauk Historycznych UKSW, a także licznie przybyli pallotyni oraz księża diecezjalni – wśród nich proboszcz miejscowej parafii, ks. Jan Brończyk. Nie zabrakło współbraci, z którymi ks. Skibiński wędrował na drodze formacji nowicjackiej i seminaryjnej.

Wspólnotę alumnów pallotyńskiego seminarium, wśród której żyje i posługuje aktualnie ks. Tomasz Skibiński SAC, reprezentowało 9 alumnów, którzy posługiwali podczas ceremonii pogrzebowej. Nad przebiegiem liturgii czuwał ceremoniarz seminaryjny, al. Łukasz Sobolewski SAC.

Wśród uczestników pogrzebu była rodzina zmarłej, parafianie, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi zmarłej śp. Ireny Skibińskiej. Na zakończenie Eucharystii słowa otuchy skierowali przedstawiciele kapłanów. Po nich ks. Tomasz Skibiński SAC podziękował wszystkim za okazywane wsparcie i modlitwę.

* * * * *

Zjazd rodzin alumnów WSD

Zjazd rodzin alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie odbywał się w dniach 7-9 kwietnia 2017 r. Miał on na celu pogłębienie relacji między rodzinami, a także poznanie wspólnoty seminaryjnej.

Tegoroczny zjazd rozpoczął się 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 18.00. Przybyli goście modlili się, wraz z ołtarzewską wspólnotą, Nieszporami w kaplicy seminaryjnej p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu. Rozpoczynając wspólną kolację, ks. Waldemar Pawlik SAC, rektor pallotyńskiej Alma Mater, przywitał przybyłe do Ołtarzewa rodziny. Kolejnym momentem dla wzrostu duchowego, była Droga Krzyżowa. Nabożeństwo to było odprawione w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Przewodniczył mu i rozważania przygotował al. Dominik Gaładyk SAC (IV). Na zakończenie Ksiądz Rektor udzielił modlącym się błogosławieństwa.

Sobota, 8 kwietnia 2017 r., rozpoczęła się od wyśpiewania Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Modlitwę prowadził al. Jan Jabłuszewski SAC (III), który posługiwał także grą na organach. Po niej, ks. Pawlik powitał przybyłego spotkać się z rodzinami ks. Zenona Hanasa SAC, przełożonego prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. W kilku zdaniach Ksiądz Prowincjał podzielił się radością z tej wizyty i podziękował rodzicom za przybycie to tego drugiego seminarium. Bowiem pierwszym zawsze jest dom rodzinny. Przełożony wyraził także wdzięczność za stworzenie w domach wspólnot miłości, które chronią, ale także dają wolność i prowadzą do dojrzałości. Następnie wszyscy udali się do seminaryjnego refektarza na śniadanie, a dalej – alumni poszli słuchać wykładów, a rodzice po porannej kawie wysłuchali konferencji. Wygłosił ją ks. Krzysztof Gajos SAC, ojciec duchowny ołtarzewskiego seminarium. O 11.30 rodziny i formatorzy alumnów modlili się różańcem, a o godz. 12.00 uczestniczyli, wraz z alumnami, we mszy św. Liturgii sprawowanej w seminaryjnej kaplicy przewodniczył ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. Wśród koncelebransów byli: ks. Krzysztof Gajos SAC oraz ks. Artur Stępień SAC, prefekt alumnów pallotyńskich.

Homilista, ks. Adrian Galbas SAC, wskazał na trzy zagrożenia dla życia duchowego każdego z nas wypływające z dzisiejszej Ewangelii (zob. J 11, 45-57). A są nimi: uporczywe niewidzenie dobra, płytkość wiary i straszna nienawiść. Ksiądz Prowincjał zalecił, aby badać swoje serce, czy nie ma tam zalążków takich postaw. Jeżeli by były, to należy się z nimi rozprawić. Mówił: Winniśmy mieć postawę Chrystusa – postawę widzenia dobra i silnej decyzji.

Ks. Galbas, mówiąc o rodzinie, odwołał się do Dekretu o formacji kapłańskiej, i podał, że ma być ona jakby seminarium. Ma pomagać w rozeznawaniu powołania i stworzyć warunki do wzrastania w nim, chociażby poprzez modlitwę.

Módlcie się w ten sposób: Panie Jezu, chciałabym/chciałbym, aby mój syn był najbliżej Ciebie – zachęcał kaznodzieja. Jednocześnie dodał, że należy obserwować, czy rzeczywiście Chrystus jest coraz ważniejszy dla powołanego. Pomagajmy im [powołanym do kapłaństwa] w stawaniu się pasterzami i módlmy się za nich – zakończył ks. Galbas.

Na zakończenie liturgii, Ksiądz Prefekt podziękował Przełożonemu Prowincjalnemu za przewodniczenie modlitwie i wspieranie powołanych. Po mszy św. i południowych modlitwach pallotyńskich, wspólnota rodzinna zjadła obiad w refektarzu seminaryjnym. Natomiast o godz. 16.00 rodziny alumnów miały okazję, aby wraz z innymi gośćmi, poznać bliżej seminarium. Na wędrówkę od kościoła do kaplicy zabrali zgromadzonych: al. Dominik Gaładyk SAC (IV) oraz al. now. Krzysztof Szczepkowski (I). Po zwiedzaniu rodziny udały się na Misterium Męki Pańskiej, które w tym roku stworzył i wyreżyserował al. Maciej Krzywiński SAC (V).

Ostatnimi wspólnymi punktami zjazdu były: kolacja, a dalej możliwość obejrzenia Pasji w auli pallotyńskiego seminarium w ramach Sceny Ołtarzew działającej w Ołtarzewie. Innym wariantem była rodzinna herbata, podczas której nie brakowało wspólnych rozmów i dzielenia się wrażeniami z pobytu.

Niedzielę Palmową i zarazem ostatni dzień zjazdu, 9 kwietnia 2017 r., rozpoczęła uroczyście celebrowana Jutrznia. Modlitwie przewodniczył dk. Marcin Przywara SAC (VI), natomiast kantorem był al. now. Andrzej Chołuj (I), lektorem al. now. Bartosz Olszewski (I), modlitwę powszechną prowadził al. now. Krzysztof Szczepkowski (I). Po porannej modlitwie, śniadaniu w seminaryjnym refektarzu i kawie, był czas konferencji. Prelekcję pt.: Pallotti – od rodziny do Zjednoczenia, wygłosiła s. M. Monika Cecot SAC, posługująca m.in. w Instytucie Pallottiego w Konstancinie-Jeziornie. Następnie był czas dzielenia się doświadczeniami związanymi z przynależnością do Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, a także refleksjami dotyczącymi tegorocznego zjazdu.

O godzinie 12.00 rodziny alumnów uczestniczyły, wraz ze wspólnotą seminaryjną i parafialną, we mszy św. Przewodniczył jej ks. Waldemar Pawlik SAC. Posługę muzyczną pełnił chór seminaryjno-parafialny Cantus firmus pod dyrekcją ks. Dariusza Smolarka SAC.

Tegoroczny zjazd zakończył się wspólnotowym obiadem i pamiątkowym zdjęciem przed gmachem pallotyńskiej Alma Mater. Ksiądz Rektor, dziękując krewnym za przybycie, złożył także życzenia, aby nadchodzące święta Zmartwychwstania Pana Jezusa zaowocowały miłością, pokojem i wzajemną życzliwością.

* * * * *

90. lat w Ołtarzewie

Eucharystii dziękczynnej za 90. lat pobytu członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni) w Ołtarzewie oraz 100-lecia pallotyńskiego seminarium, przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC. Homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC. Liturgia sprawowana była o godzinie 18.00 w kościele seminaryjno-parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie.

Po obrzędach wstępnych Liturgii Niedzieli Palmowej i poświęceniu palm, ks. Waldemar Pawlik SAC, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie, przywitał wszystkich przybyłych na modlitewne dziękczynienie za 90. lat posługi pallotynów na ziemi ołtarzewskiej i 100. lat pallotyńskiego seminarium. Wśród przybyłych gości znaleźli się m.in.: prof. dr hab. Jan Szyszko, minister środowiska, oraz Jan Żychliński, starosta warszawski zachodni. Natomiast pośród koncelebransów byli: ks. Damian Stawicki FDP, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów, ks. Mariusz Szykuła CPPS, przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, ks. Jacek Smyk SAC, proboszcz ołtarzewskiej parafii, a także formatorzy i wykładowcy pallotyńskiego seminarium.

W czasie Eucharystii, której przewodniczył ks. Zenon Hanas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, homilię wygłosił ks. Adrian Galbas SAC, przełożony prowincjalny Prowincji Zwiastowania Pańskiego SAC. Homilista nawiązując do słów Męki naszego Pana Jezusa Chrystusa wskazał, że: Niedziela Palmowa jest wrotami do Wielkiego Tygodnia. W Niej jest to wszystko, co mamy rozważać w ciągu całego tygodnia – Wielkiego Tygodnia. Tygodnia, choć ma tyle samo dni co pozostałe, to jednak wielkiego. Wielkiego w swej intensywności. Homilista mówił także o skutkach jakie powinno przynosić słuchanie słów o Męce Chrystusa, czyli o przemianie życia, polepszaniu go. Natomiast wspólną nauką płynącą z tajemnicy Zbawiciela jest nauka pokory.

Na zakończenie refleksji, Ksiądz Prowincjał zaznaczył jak wiele mszy świętych zostało już „odprawionych” w Ołtarzewie w ciągu ostatnich 90. lat. Od początku są one sprawowane w łączności ze społecznością lokalną. Życzeniem kaznodziei było to, aby tak pozostało dalej.

Przygotowując wiernych do przyjęcia Bożego błogosławieństwa, ks. Hanas powiedział, że małe ziarenko zasiane 90. lat temu, przynosi obfite plony. Dodał: Niech także nasze ziarenka, które dziś siejemy, przynoszą dobre owoce.

Po skończonej liturgii zgromadzeni mieli możliwość uczestniczenia w koncercie Chóru Kameralnego Filharmonii Narodowej w Warszawie, pod dyrekcją dr. Mariusza Latka. Koncert odbył się z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich dla Ożarowa Mazowieckiego.

8 kwietnia 1927 r. do Ołtarzewa przybyli z Warszawy pierwsi mieszkańcy: ks. Franciszek Pauliński SAC, br. Ludwik Krajniewski SAC, br. Bolesław Grzybowski SAC i br. Jakub Głowacki SAC. Ks. Pauliński był pierwszym rektorem Ołtarzewa. Zamieszkali w budynku dawnej Szkoły Rolniczej. Z czasem powstało w tym miejscu seminarium kształcące przyszłych kapłanów oraz parafia gromadząca wiernych na wspólnej modlitwie.

* * * * *

W 90. rocznicę przybycia pierwszych pallotynów do Ołtarzewa, 8 kwietnia 2017 r., zakończył się pokaz Misterium Męki Pańskiej. Sztuka pt.: JEZUS – Źródło Życia, w reżyserii al. Macieja Krzywińskiego SAC, zobaczyło podczas Wielkiego Postu A. D. 2017 ponad 4,5 tys. widzów.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyjechali do Ołtarzewa, aby zobaczyć sztukę przedstawiającą mękę, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ufamy, że tegoroczne misterium będzie przynosiło błogosławione owoce w życiu widzów, ale i aktorów-alumnów, i wszystkich zaangażowanych.

kl. Dominik Gaładyk SAC


 
Secured by Siteground Web Hosting