NOWOŚCI

Korea Płd.: Garść wiadomości z drugiego końca świata

Właśnie dzisiaj, gdy przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, po zakończeniu Mszy św. z odnowieniem naszych pallotyńskich przyrzeczeń, pragniemy podzielić się z Wami  [ ... ]


Poznań: Wiadomości

article thumbnail

Arcybiskup Stanisław Gądecki w Pallottinum W dniu 18 stycznia 2018 ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, odprawił Mszę św. dla pracowników Pal [ ... ]


Szkocja: W duchu Założyciela…

article thumbnail

We środę, 24 stycznia 2018 roku, Pallotyni z poznańskiej prowincji zjechali w komplecie do Dundee, do gościnnego domu rektora naszej wspólnoty. Modlitwy pallotyńskie i u [ ... ]


Ołtarzew: Sesja formacyjna Młodzi Zjednoczenia PDF Drukuj Email

Sesja formacyjna Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego dla alumnów kursu I Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego oraz sióstr postulantek i nowicjuszek Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, odbyła się w dniach 19-22 marca 2017 r. w Ołtarzewie. Spotkanie miało na celu wypracowanie konkretnych propozycji animacji młodzieżowej ZAK, a także umocnienie w charyzmacie św. Wincentego Pallottiego.

W niedzielę, 19 marca 2017 r., po przyjeździe sióstr pallotynek wraz z mistrzynią, s. M. Jolantą Groszczyk SAC i kolacji w seminaryjnym refektarzu, rozpoczęła się sesja formacyjna. Uczestnicy modlili się Nieszporami w kaplicy seminaryjnej p.w. Świętej Rodziny z Nazaretu, po których spotkali się w sali rekreacyjnej alumnów przy wieczornej herbacie. Spotkanie rozpoczął ks. Artur Stępień SAC, prefekt alumnów w pallotyńskim seminarium. Obecna była także przełożona ołtarzewskiej wspólnoty sióstr pallotynek, s. M. Lucyna Trzonkowska SAC. Był to czas na przedstawienie każdego z uczestników sesji i zawiązanie wspólnoty.

Kolejny dzień, 20 marca 2017 r., rozpoczęła medytacja Pisma Świętego. Po modlitwach porannych i dzieleniu Słowem, śniadaniu i kawie, odbyła się część warsztatowa. Podczas pracy w grupach dyskutowano nad zagadnieniami:

-     Czym młodzi służą w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego?

-     Co młodzi mogą w ZAK?

-     Czy jest sens duszpasterstwa młodych w ZAK?

-     Czy formacja powinna odbywać się jednolicie dla wszystkich członków?

Dyskusje odbywały się w trzech grupach 5-6 osobowych. Każdy opowiedział także o swoich doświadczeniach Zjednoczenia, które są bardzo różne. Obecni byli także przedstawiciele wspólnot ZAK: p. Joanna Mazurkiewicz i p. Michał Grzeca.

Pallotyńskie modlitwy południowe rozpoczęły się w kaplicy seminaryjnej o godz. 13.00. Po obiedzie i rekreacji, Młodzi Zjednoczenia modlili się w Godzinie Miłosierdzia koronką do Bożego miłosierdzia.

Popołudniową konferencję wygłosiła s. M. Monika Jagiełło SAC. Pallotynka przedstawiła temat: Pallotti dla młodzieży. Dalej wspólnota uczestniczyła we mszy św., sprawowanej przez ks. Waldemara Pawlika SAC, rektora WSD SAC. Ks. Pawlik w homilii wskazywał na patrona uroczystości tego dnia, św. Józefa.

Józefa charakteryzują następujące cechy: milczenie i słuchanie, zaufanie i zawierzenie, a także współpraca z Bogiem – mówił Rektor. Jest on także wzorem do naśladowania dla każdego człowieka, jak wskazywał homilista.

Blok popołudniowy zakończył się kolacją, po której odbyła się wieczorna niespodzianka :-). A była nią Pallotiada, czyli turniej wiedzy o św. Wincentym Pallottim, który przygotowały siostry pallotynki.

Wtorek, 20 marca 2017 r., rozpoczęła medytacja Słowa Bożego i dzielenie Nim. Zaś po śniadaniu i kawie kolejny panel dyskusyjny tegorocznej sesji. Rozważano podczas niego kwestie konkretnego zaangażowania młodych, inicjatyw wspierających młodych ZAK, a także nazwy i loga sekcji młodzieżowej Zjednoczenia.

W samo południe ks. Dariusz Przybyszewski SAC przewodniczył Eucharystii.

Wyjazd do Lasek k. Warszawy odbył się po obiedzie. Młodzi Zjednoczenia odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Posługują tam siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. Po wizycie w Ośrodku nadszedł czas na konferencję, którą wygłosił p. Michał Grzeca, członek Krajowej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Prelegent, omawiając model pallotyńskiej wspólnoty wskazał, że Jeżeli chcesz iść szybko, to idź sam, a jeżeli chcesz pójść daleko, to idź ze wspólnotą.

Dodał dalej, że lepiej jest budować mosty, a nie mury lub konkurencję. Po odmówionych Nieszporach i zjedzonej kolacji, był czas na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu.

Ostatniego dnia sesji, 22 marca 2017 r., Młodzi odprawiwszy medytację i Jutrznię, posiliwszy się śniadaniem, pojechali do Warszawy. Odwiedzili tam Sekretariat Krajowej Rady Koordynacyjnej ZAK, a także Przewodniczącą KRK ZAK, s. M. Annę Ozon SAC.

Zakończeniem sesji Młodzi Zjednoczenia była Liturgia sprawowana w kaplicy domu Zarządu Prowincjalnego Prowincji Chrystusa Króla SAC w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Przewodniczył Jej sekretarz prowincjalny, ks. Stanisław Stawicki SAC, który powiedział także homilię.

Podsumowując sesję ks. Artur Stępień SAC stwierdził, że sercem pallotyńskiej formacji jest przekazywanie doświadczenia życia, zaś drogą formacji jest dzielenie się tym doświadczeniem na płaszczyźnie ludzkiej, duchowej i apostolskiej.

kl. Dominik Gaładyk SAC 
Secured by Siteground Web Hosting